Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu: Izgradnja betonskih tribina na športskom igralištu Crno, evid. br. MN 27/13. Poziv za nadmetanje objavljen je 12.02. 2013. g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem: 2013/S 002-0012198.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 05.03. 2013.g. do 14,00 sati.