Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Isporuka i ugradnja Akvaliftera (uređaj za spuštanje u more osoba s invaliditetom), evidencijski broj nabave JP 040-72/23.


Rok za dostavu ponuda je 31. svibnja 2023. godine do 13:00 sati. 


Poziv na dostavu ponude može se preuzeti na https://ejednostavnanabava.inzad.hr.


Sukladno članku 20. stavak 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Glasnik Grada Zadra", br. 9/22) dana 5. lipnja 2023. godine objavljena je Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave, a ista se može preuzeti na https://ejednostavnanabava.inzad.hr.
Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave postaje izvršna istekom dana objave.