Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, u predmetu nabave: Gradnja raskrižja Ulice J.J. Strossmayera i Ulice I. Mažuranića u Zadru, evid. br. MN 5/17. Poziv na nadmetanje objavljen je 19. lipnja 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0012105.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 17. srpnja 2017. godine do 11:00 sati.