Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Građenje križanja ulice Jurja Križanića i Put Bokanjca, evidencijski broj nabave MN 060-33/21.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 06. listopada 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0035735

Rok za dostavu ponuda je 2. studenog 2021. godine do 13:00 sati.