Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Građenje infrastrukture u UPU Vitrenjak II, faza 5, evidencijski broj nabave MN 060-24/21.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 16. studenog 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0041524

Rok za dostavu ponuda je 14. prosinca 2021. godine do 13:00 sati.