Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Građenje infrastrukture nove ceste u Petrčanima Punta Radmanevidencijski broj nabave: MN 060-10/22.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 4. kolovoza 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0031616

Rok za dostavu ponuda je 29. kolovoza 2022. godine do 13:00 sati.