Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s namjerom sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom, u predmetu: Geodetske usluge za potrebe Grada Zadra u 2015. i 2016.godini, evid. br. VN 4/14. Poziv na nadmetanje objavljen je 31.12.2014. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2014/S 002-0060147.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 10.2.2015.g. do 14:00 sati.