Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Energetska obnova OŠ Smiljevac, evid.br. MN 060-25/20.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 9. ožujka 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0009682

Krajnji rok za dostavu ponuda je 8. travnja 2020. godine do 13:00 sati.