Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Društveni dom Molat – poboljšanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, evidencijski broj nabave: MN 090-28/21.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 22. ožujka 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0011115

Krajnji rok za dostavu ponuda je 12. travnja 2021. godine do 13:00 sati.