Grad Zadar pokrenuo je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave male vrijednosti u predmetu: Dodatni radovi na rekonstrukciji stropa u coworking prostoru – COIN Zadar, evidencijski broj MN 6/15.

Obavijest o sklopljenim ugovorima s ponuditeljem: Ploter d.o.o. iz Zadra objavljena je 21.05.2015. godine u EOJN Narodnih novina pod brojem: 2015/S 003-0020642.