Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Adaptacija i uređenje učionica i STEM vrta osnovnih škola Grada Zadra, evidencijski broj nabave JP 030-3/23.


Rok za dostavu ponuda je 24. veljače 2023. godine do 13:00 sati. 


Poziv na dostavu ponude može se preuzeti na https://ejednostavnanabava.inzad.hr.


Sukladno članku 20. stavak 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Glasnik Grada Zadra", br. 9/22) dana 6. ožujka 2023. godine objavljena je Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave, a ista se može preuzeti na https://ejednostavnanabava.inzad.hr.
Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave postaje izvršna istekom dana objave.