Zahtjevi

Vezani dokumenti

01_prijava_pocetka_gradenja.doc 02_prijava_pocetka_radova_na_uklanjanju_gradevine.doc 03_zahtjev_za_ispravak_greske_u_aktu.doc 04_zahtjev_za_izdavanje_dozvole_za_promjenu_namjene_i_uporabu_gradevine.doc 05_zahtjev_za_izdavanje_gradevinske_dozvole.doc 06_zahtjev_za_izdavanje_gradevinske_dozvole_za_pripremne_radove.doc 07_zahtjev_za_izdavanje_lokacijske_dozvole.doc 08.1_zahtjev_za_izdavanje_obavijesti_o_posebnim_uvjetima.doc 08.2_zahtjev za izdavanje obavijesti o uvjetima za izradu glavnog projekta.doc 09_zahtjev_za_izdavanje_potvrde_o_posebnim_dijelovima_zgrade_-_etaziranje.doc 10_zahtjev_za_izdavanje_potvrde_parcelacijskog_elaborata.doc 11._zahtjev_za_izdavanje_rjesenja_o__izmjeni_i_dopuni_lokacijske_dozvole.doc 12._zahtjev_za_izdavanje_rjesenja_o_izmjeni_i_dopuni_gradevinske_dozvole.doc 13._zahtjev_za_izdavanje_rjesenja_o_produzenju_vazenja_lokacijske_dozvole.doc 14._zahtjev_za_izdavanje_rjesenja_o_utvrdivanju_gradevne_cestice[1].doc 15._zahtjev_za_izdavanje_uporabne_dozvole.doc 16._zahtjev_za_izdavanje_uporabne_dozvole_za_gradevinu_cije_je_akt_za_gradenje_unisten_ili_nedostupan[2].doc 17._zahtjev_za_izdavanje_uporabne_dozvole_za_gradevinu_izgradenu_do_15.02._1968._godine[2].doc 18._zahtjev_za_izdavanje_uporabne_dozvole_za_gradevinu koja je izgradena, rekonstruirana, obnovljena ili sanirana u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o podrucjima posebne drz.doc 19._zahtjev_za_izdavanje_uvjerenja_o_namjeni_zamljista.doc 20._zahtjev_za_izdavanje_uporabne_dozvole_za_gradevinu_izgradenu_na_temelju_akta_za_gradenje_nadleznog_tijela_izdanog_do_01.10.2007.[1].doc 21_zahtjev-lokacijska informacija.doc 22.zahtjev_za_klauzulu_pravomocnosti.docx 23._zahtjev_za_izdavanje_potvrde_o_zaprimljenom_izvjescu_nadzornog _inzenjera.doc