Zahtjevi

Vezani dokumenti

Prijava pocetka gradenja.doc Prijava pocetka radova na uklanjanju gradevine.doc Zahtjev za ispravak greske u aktu.doc Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu gradevine.doc Zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole - novi[1].doc Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.doc Zahtjev za izdavanje obavijesti o posebnim uvjetima.doc Zahtjev za izdavanje potvrde o posebnim dijelovima zgrade - etaziranje.doc Zahtjev za izdavanje potvrde parcelacijskog elaborata.doc Zahtjev za izdavanje rjesenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole.doc Zahtjev za izdavanje rjesenja o produzenju vazenja lokacijske dozvole.doc Zahtjev za izdavanje rjesenja o utvrdivanju gradevne cestice.doc Zahtjev - lokacijska informacija.doc Zahtjev za klauzulu pravomocnosti.docx Zahtjev za izdavanje potvrde o zaprimljenom izvjescu nadzornog inzenjera.doc Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za gradevinu koja je izgradena, rekonstruirana, obnovljena ili sanirana u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o podrucjima posebne drz[1].doc Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za gradevinu izgradenu na temelju akta za gradenje nadleznog tijela izdanog do 01.10.2007. godine[1].doc Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za gradevinu izgradenu do 15.02.1968. godine[1].doc Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za gradevinu ciji je akt za gradenje unisten ili nedostupan[1][1].doc Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole[1].doc Zahtjev za izdavanje rjesenja o izmjeni i dopuni gradevinske dozvole[1].doc Zahtjev za izdavanje obavijesti o uvjetima za izradu glavnog projekta[1].doc Zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole za pripremne radove[2].doc Zahtjev za izdavanje uvjerenja o namjeni zemljista[1].doc Zahtjev za izdavanje rjesenja o izvedenom stanju.docx