Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja


NazivAdresaZipMjesto
Agencija za civilno zrakoplovstvo Ulica grada Vukovara 284 10000 Zagreb
Državni ured za upravljanje državnom imovinom Dežmanova ulica 10 10000 Zagreb
EVN Croatia Ulica Hrvatskog sabora 42 23000 Zadar
Hep DP Elektra Zadar Kralja Dmitra Zvonimira 8 23000 Zadar
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije Jurišićeva 13 10000 Zagreb
Hrvatske ceste d.o.o. Zadar Stube Narodnog lista bb 23000 Zadar
Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za slivno područje „Zrmanja - zadarsko primorje“ Rikarda Katalinića Jeretova 5 23000 Zadar
Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel dalmatinskih slivova Vukovarska 35 21000 Split
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru Ilije Smiljanića 3 23000 Zadar
Hrvatski centar za razminiranje Ante Kovačića 10 44000 Sisak
Hrvatski centar za razminiranje, podružnica Jug Stjepana Radića 11 23000 Zadar
Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za graditeljstvo Kralja Zvonimira 4 10000 Zagreb
Ministarstvo unutarnjih poslova – PU zadarska, Inspektor zaštite od požara Put Murvice bb 23000 Zadar
Ministarstvo zdravlja, Sanitarna inspekcija Narodni trg 1 23000 Zadar
Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Odjel zaštite od zračenja Ksaver 200a 10000 Zagreb
MZOPUG, Uprava za inspekcijske poslove, PJ Zadar Ivana Mažuranića 30/1 23000 Zadar
Odvodnja d.o.o. Hrvatskog sabora b.b. 23000 Zadar
Vodovod d.o.o. Zadar Špire Brusine 16 23000 Zadar
Županijska uprava za ceste Zadarske županije Zrinsko-Frankopanska 10/2 23000 Zadar
Čistoća d.o.o. Zadar Stjepana Radića 33 23000 Zadar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti Narodni trg 1 23000 Zadar
Hrvatska pošta SP Zadar Kralja Stjepana Držislava 1 23000 Zadar
HEP ODS d.o.o. Split Poljička cesta bb 21000 Split
Hrvatske željeznice - infrastruktura Mihanovićeva 12 10000 Zagreb
Lučka uprava Zadar Liburnska obala 6/1 23000 Zadar
Županijska lučka uprava Zadar Liburnska obala 6/5 23000 Zadar
Lučka kapetanija Zadar Liburnska obala 8 23000 Zadar
Ministarstvo financija, Carinska uprava Zadar Stjepana Radića 11 23000 Zadar
Carinarnica Zadar Ivana Brčića 2 23000 Zadar
Ministarstvo obrane RH Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1 10000 Zagreb
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Prisavlje 14 10000 Zagreb
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ulica Republike Austrije 14 10000 Zagreb
Državni Zavod za Radiološku i Nuklearnu Sigurnost Frankopanska 11 10000 Zagreb
Ministarstvo poljoprivrede Ulica Grada Vukovara 78 10000 Zagreb