Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja

Primatelj: Grad Zadar, Narodni trg 1, Zadar
IBAN: HR5924070001852000009
Model: HR68
Poziv na broj: 5860-OIB
Opis plaćanja: (npr. upravna pristojba za rješenje o uvjetima građenja; pristojba očevida;posebna pristojba za izdavanje rješenja o izvedenom stanju))