Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Narodne Novine

Hrvatska komora arhitekata

Hrvatska komora inženjera građevinarstva

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije