Adresa:  Pod bedemom 1A
              23 000 Zadar


Radno vrijeme sa strankama


Administrativna referada

Ponedjeljkom, utorkom, srijedom i četvrtkom od 08:00 do 11:30 sati 

Referenti primaju stranke
Utorkom od 08:00 do 11:30 sati  

Referenti primaju projektante
Utorkom od 12:00 do 14:00 sati  

Organizacijska struktura

Pročelnik

Darko Kasap, dipl. inž. stroj.

Zamjenica pročelnika
Slavica Kardum, dipl. iur.
Tel. 023 208-031
E-mail: slavica.kardum@grad-zadar.hr

Administrativna tajnica
Zdenka Brković
Tel. 023 208-033
Faks. 023 208-035
E-mail: zdenka.brkovic@grad-zadar.hr 

Referenti za administrativne poslove
Alida Lerga - viši referent za pripremu građevinskih i ostalih poslova (žalbe, ovjere pravomoćnosti)
Ana Ukalović - referent za pripremu građevinskih i ostalih poslova (pristojbe, dostava)
Tel. 023 208-037
E-mail: alida.lerga@grad-zadar.hr, ana.ukalovic@grad-zadar.hr

Referenti za lokacijske, građevinske i ostale postupke

Referenti se petkom ne javljaju na telefon

 Ime i prezime

 Tel.

 E-mail:

 Ankica Čolak

 023 208-039

 ankica.colak@grad-zadar.hr

 Sanja Jusup-Malik

 023 208-036

 sanja.jusup-malik@grad-zadar.hr

 Mile Vukšić

 023 208-021

 mile.vuksic@grad-zadar.hr

 Nataša Horvat

 023 208-038

 natasa.horvat@grad-zadar.hr

 Ozrenka Kamber

 023 208-028

 ozrenka.kamber@grad-zadar.hr

 

 Ime i prezime

 Tel.

 E-mail:
     
 Katarina Ercegovac 023 208-016  katarina.ercegovac@grad-zadar.hr
 Maja Pilipović  023 208-018  maja.pilipovic@grad-zadar.hr
 Marijana Patrk  023 208-027  marijana.patrk@grad-zadar.hr
 Jure Hromin  023 208-022  jure.hromin@grad-zadar.hr
 Robert Perica  023 208-029  robert.perica@grad-zadar.hr
 Roberta Bajlo Stojanović  023 208-023  roberta.bajlo@grad-zadar.hr
 Vesna Marasović  023 208-017  vesna.marasovic@grad-zadar.hr