Temeljem članka 17. i 20. Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine", broj 76/93, 11/94 i 38/09) te Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 11/15) Upravni odjel za kulturu i šport Grada Zadra, o b j a v l j u j e

 POZIV

za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi

Grada Zadra za 2018. godinu

  Udruge tehničke kulture, njihovi savezi i zajednice, trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe, te osobe koje samostalnom djelatnošću obavljaju stručne poslove u djelatnosti tehničke kulture pozivaju se na predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi, a koje su od interesa za Grad Zadar u 2018. godini.

Grad Zadar financira rad slijedećih društava i klubova:
Astronomsko astronautičko društvo, Aero klub Zadar, CB radio Klub Donat, Foto video klub Zadar, Društvo energetičara, Društvo informatičara, Gorska služba spašavanja, Društvo pedagoga tehničke kulture, Radio klub Zadar, Radio klub Jadera, Klub za podvodne aktivnosti, Hrvatsko geografsko društvo, Zajednica tehničke kulture