Temeljem članka 17. i 20. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine", broj 76/93, 11/94 i 38/09), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Nardodne novine“, broj 26/15), Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 11/15) te članka 12. Statuta Zajednice tehničke kulture Zadarske županije, Upravni odjel za kulturu i šport Grada Zadra i Zajednica tehničke kulture Zadarske županije, o b j a v l j u j u

 JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2019. godinu

 

Grad Zadar financira rad slijedećih društava i klubova:
Astronomsko astronautičko društvo, Aero klub Zadar, CB radio Klub Donat, Foto video klub Zadar, Društvo energetičara, Društvo informatičara, Gorska služba spašavanja, Društvo pedagoga tehničke kulture, Radio klub Zadar, Radio klub Jadera, Klub za podvodne aktivnosti, Hrvatsko geografsko društvo, Zajednica tehničke kulture