Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Uređenje športskog igrališta na Olibu, evidencijski broj nabave JP 080-48/20.

 Krajnji rok za dostavu ponuda je 20. veljače 2020. do 14:00 sati.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

4 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.