Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Šetnica i sunčalište na dijelu obalnog pojasa Diklo u Zadru, evid.br. MN 060-33/19.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 2. rujna 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2019/S 0F2-0034877. 

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 20. rujna 2019. godine do 13:00 sati.