Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje električnih bicikala u gradu Zadru, evidencijski broj nabave JP 050-68/19.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 15. srpnja 2019. godine do 13:00 sati.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

2 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.