Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Poštanske usluge za razdoblje od dvije godine, evid. br. MN 020-31/19. Obavijest o nadmetanju objavljena je 7. svibnja 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2019/S F21-0018711

Krajnji rok za dostavu ponuda je 22. svibnja 2019. godine do 14:00 sati.