Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti u predmetu nabave: Opskrba električnom energijom za razdoblje od četiri godine, evid. br. VN 110-4/19. Obavijest o nadmetanju objavljena je 19. travnja 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2019/S 0F2-0015942.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 22. svibnja 2019. godine do 13:00 sati.