Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Nadzor nad izgradnjom škole na Novom Bokanjcu, evid.br. MN 060-16/19.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 24. srpnja 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2019/S 0F2-0029991

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 14. kolovoza 2019. godine do 11:00 sati.