Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Nabava namještaja, opreme, didaktike i potrošnog materijala za potrebe projekta Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja UP.02.2.2.08.0054, evid.br. MN 030-36/19.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 18. srpnja 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2019/S 0F2-0029073

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 9. kolovoza 2019. godine do 13:00 sati.