Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Nabava i ugradnja solarnih panela na instalaciji Pozdrav suncu, evid.br. MN 110-38/19.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 12. kolovoza 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2019/S 0F2-0032573 .

 

 Krajnji rok za dostavu ponuda je 30. kolovoza 2019. godine do 13:00 sati.