Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Izgradnja nerazvrstane prometnice u Gornjem Diklu, evidencijski broj nabave JP 060-84/19.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 14. studenog 2019. godine do 14:00 sati.

 

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

3 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.