Nacrt prijedloga Pravilnika kojim se utvrđuju uvjeti, postupak i kriteriji pod kojima Škole mogu davati u zakup i privremeno korištenje prostor i opremu
UO za odgoj i školstvo.

Na temelju članka. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine, br. 125/11, 64/15 i 112/18) osnovne škole Grada Zadra mogu davati u zakup prostor i opremu, te je stoga izrađen Nacrt prijedloga Pravilnika kojim se utvrđuju uvjeti, postupak i kriteriji pod kojima Škole mogu davati u zakup i privremeno korištenje prostor i opremu.

Nacrt prijedloga Pravilnika javno se objaviljuje na internetskim stranicama Grada Zadra, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Pravilnika je 30 dana od dana objave na internetskim stranicama Grada Zadra.