Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13, 85/15 i 69/22) i članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20, 3/21), Gradonačelnik Grada Zadra, dana 20. travnja 2023. godine,  donio je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, prema tekstu u privitku.

Nacrt prijedloga Pravilnika javno se objavljuje na internetskim stranicama Grada Zadra, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Pravilnika je 30 dana od dana objave, odnosno do 26. svibnja 2023. godine.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na nacrt prijedloga Pravilnika mogu se dostaviti putem Obrasca sudjelovanja javnosti ili direktno na e-mail adresu:

javna.nabava@grad-zadar.hr

 Svi prijedlozi i primjedbe uzeti će se u razmatranje te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju, a konačna verzija Nacrta Pravilnika proslijediti će se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.