Nacrt prijedloga Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima
Nacrt prijedloga Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima
UO za odgoj i školstvo.

Prilikom obavljanja stručnih, administrativno-tehničkih i drugih poslova u svezi stipendija Grada Zadra, kao i u radu Povjerenstva za dodjelu stipendija i odobravanje drugih oblika potpore učenicima i studentima, uočena je potreba za izmjenama u Pravilniku o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima. Pravilnik koji je na snazi donesen je 2009. godine, a nakon toga imao je tri izmjene i dopune. Stoga je Povjerenstvo na sjednici održanoj 30. listopada 2019. jednoglasno donijelo Nacrt prijedloga novog Pravilnika koji se upućuje u daljnju proceduru.

Nacrt prijedloga Pravilnika objavljuje se na internetskim stranicama Grada Zadra, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Pravilnika je 30 dana od dana objave na internetskim stranicama Grada Zadra.