Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kontroli njihova razmnožavanja i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama izvan njihovog prirodnog staništa
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kontroli njihova razmnožavanja i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama izvan njihovog prirodnog staništa

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kontroli njihova razmnožavanja i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama izvan njihovog prirodnog staništa

 U skladu s odredbama članka 51. i članka 62. te članka 49. stavka 4.,  Zakona o zaštiti životinja (''Narodne novine'' br. 102/17) sačinjen je prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kontroli njihova razmnožavanja i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama izvan njihovog prirodnog staništa.

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost da na sadržaj prijedloga Odluke dostave svoje mišljenje, ali na konstruktivan način i u skladu s Zakonom o zaštiti životinja (''Narodne novine'' br. 102/17).

Prijedlozi, primjedbe i komentari dostavljaju se u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu  na adresu Grada Zadra, UO za socijalnu skrb i zdravstvo, Narodni trg 1, 23 000 Zadar (s naznakom: „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kontroli njihova razmnožavanja i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama izvan njihovog prirodnog staništa ili na jednu od e-mail adresa: mario.pesut@grad-zadar.hr   ili  jakov.vidovic@grad-zadar.hrod 15. do 22. siječnja 2019. godine.

 

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine„ br. 102/17) i odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) Grada Zadar od 15. siječnja 2019. godine provodi Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja javnosti s Nacrtom prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kontroli njihova razmnožavanja i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama izvan njihovog prirodnog staništa

       Kako u predviđenom roku za savjetovanje nije bilo primjedbi, komentara i prijedloga na pojedine članke nacrta akta, rok za savjetovanje produžuje se do 10. veljače 2019. godine.