Nacrt Plana održive urbane mobilnosti Grada Zadra
Nacrt Plana održive urbane mobilnosti Grada Zadra

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s konzultantskom tvrtkom Ernst & Young savjetovanje d.o.o. je za potrebe Grada Zadra izradilo nacrt Plana održive urbane mobilnosti Grada Zadra (u daljnjem tekstu: Plan). Plan je izrađen radi želje i obveze za prilagođavanjem sve rastućim prometnim zahtjevima te novim gospodarskim i društvenim izazovima do 2030. godine.

Plan sadrži sažet i jasan prikaz postojećeg stanja prometnog sustava te smjernice i mjere za razvoj održivih načina prometovanja do 2030. godine. U Planu su definirani mogući scenariji razvoja prometnog sustava Grada kojima je opisano i kvantificirano kako bi mobilnost Grada Zadra mogla izgledati u budućnosti, ovisno o različitim pristupima u provođenju mjera unaprjeđenja prometnog sustava.

U svrhu upoznavanja javnosti sa sadržajem nacrta Plana, a sve s ciljem povećanja njegove kvalitete, provest će se savjetovanje s javnošću. Svrha savjetovanja je pribavljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga građana i pravnih osoba, kako bi eventualno predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane predlagatelja Plana i u konačnici ugrađeno u njegov konačni prijedlog.

 Rok za očitovanje javnosti je zaključno s danom 01. studenog 2021. godine.

Mišljenja, primjedbe, prijedlozi mogu se dostaviti putem Obrasca sudjelovanja javnosti na adresu e-pošte: eufondovi@grad-zadar.hr, zaključno do 01. studenog 2021. godine.