Nacrt Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja i odbacivanja otpada na području Grada Zadra u 2021. godini
Nacrt Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja i odbacivanja otpada na području Grada Zadra u 2021. godini

 Temeljem članka 36., stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je temeljem izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš, donijeti odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.

 S tim u svezi, UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Zadra izradio je nacrt Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja i odbacivanja otpada na području Grada Zadra u 2021. godini.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Zadra uključi u pripremu konačnog nacrta Odluke, provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Na taj se način želi upoznati javnost s nacrtom Odluke te pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja Odluke te u konačnici ugrađeno u odredbe dokumenata.

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 15. ožujka 2021. godine

 Mišljenja, primjedbe, prijedlozi mogu se dostaviti putem Obrasca sudjelovanja javnosti ili direktno na adresu e-pošte: okolis@grad-zadar.hr