Savjetovanje s javnošću - Nacrt prijedloga odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Zadra
Savjetovanje s javnošću - Nacrt prijedloga odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Zadra

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) i članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Zadra, dana 16. siječnja  2018. godine,  donio je  Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt prijedloga odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada  na području Grada Zadra, prema tekstu u privitku. Nacrt prijedloga odluke javno se objavljuje na internetskim stranicama Grada Zadra, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

 Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je 20 dana od dana objave. 
Primjedbe na nacrt odluke mogu slati na e-mail adresu: okolis@grad-zadar.hr