Pogledajte promotivni video ITU mehanizma za Grad Zadar – “Zadar 2.0.”
Pogledajte promotivni video ITU mehanizma za Grad Zadar – “Zadar 2.0.”

ITU mehanizam instrument je EU za razvoj gradova kojim je Gradu Zadru stavljeno na raspolaganje 35 milijuna eura za ulaganje u 7 tematskih područja do 2020. godine. Uz pomoć ITU instrumenta i fondova EU Grad Zadar, zajedno sa lokalnim partnerskim institucijama, ima priliku realizirati dugo pripremane kapitalne projekte koji su od prioritetnog značaja za razvoj grada.

Grad Zadar kroz Strategiju razvoja urbanog područja do 2020. godine, te uz pomoć ITU-a i  sredstava EU planira realizirati programski miks projekata i mjera koji će podići standard grada na novu razinu, stvoriti povoljno poslovno okruženje i transformirati Zadar prema progresivnom, čistom, uključivom, kreativnom i otvorenom gradu.

Zadarski ITU strateški program sastoji se od ulaganja u tematski odvojena područja, koji zajedničkom realizacijom čine integriranu cjelinu: inteligentni promet, razvoj integriranog kulturnog programa, urbana obnova zapuštenih područja grada (brownfield), poticajno poslovno okruženje i dr. Kombinacija ulaganja, koordiniranih mjera i projekata u ova područja uključuje poticanje kreativnosti i mladih, promociju kulture, poduzetništvo nove generacije, inteligentna prometna rješenja, i dr., a koji će u sljedećih 5-10 godina doprinijeti ostvarenju razvojnog potencijala grada Zadra.