Održana informativna radionica za poziv "Obnova kulturne baštine UP Zadar"
Održana informativna radionica za poziv "Obnova kulturne baštine UP Zadar"
U Kneževoj palači održana je radionica za zainteresirane prijavitelje Poziva "Obnova kulturne baštine UP Zadar".

U utorak, 3. rujna 2019. godine u multimedijalnoj dvorani održana je informativna radionica u sklopu objavljenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Obnova kulturne baštine urbanog područja Zadar” za zainteresirane prijavitelje s područja Velikog urbanog područja Zadar.

Predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije sudionicima radionice predstavili su osnovne informacije i uvjete Poziva, procedure za podnošenje projektnih prijedloga i postupak dodjele bespovratnih sredstava. Na radionici su sudjelovali i predstavnici Središnje agencije za financiranje i ugovaranje te predstavnici Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja Zadar. Tijekom prezentacija predstavnici institucija kroz odgovore na pitanja potencijalnih prijavitelja dodatno su pojasnili uvjete propisane uputama za prijavitelje za predmetni poziv.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Obnova kulturne baštine urbanog područja Zadar“, ref.oznake KK.06.1.1.09., pokrenut je u okviru Prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ Operativnog Programa Konkurentnost i Kohezija 2014-2020, financiranog kroz Europski fond za regionalni razvoj.

OPKK definira kulturnu baštinu kao jedno od područja od posebnog značaja za društveno gospodarski razvoj RH. Istovremenim ulaganjima u kulturnu baštinu, kao i u sektor turizma, planira se postići doprinos rastu bruto nacionalnog dohotka, ali i porastu broja zaposlenih. Imajući u vidu potencijalni utjecaj ulaganja u kulturnu baštinu na urbani razvoj, predviđeno je da se dio alokacije pod Specifičnim ciljem 6c1 provodi kroz integrirana teritorijalna ulaganja.

Svrha ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava projektima obnove i/ili rekonstrukcije kulturne baštine UP Zadar, koji osiguravaju valorizaciju iste te doprinose održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Ukupna raspoloživa alokacija na ovom pozivu iznosi 25.919.304,56 kn bespovratnih sredstava, a u okviru ovog Poziva bespovratna sredstva će biti dodijeljena projektima za ulaganja u obnovu i revitalizaciju kulturne baštine upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao zaštićeno nepokretno kulturno dobro i sadržajno i/ili tematski povezana ulaganja nužna za razvoj određenog područja (turističke destinacije), koja doprinose njegovom društveno - gospodarskom razvoju čineći ga pritom prepoznatljivim turističkim odredištem.

Više detalja o predmetnom Pozivu na dostavu projektnih prijedloga dostupno je na stranicama eFondovi.mrrfeu.hr i strukturnifondovi.hr

 

Vezane fotografije

Održana informativna radionica za poziv "Obnova kulturne baštine UP Zadar" Održana informativna radionica za poziv "Obnova kulturne baštine UP Zadar" Održana informativna radionica za poziv "Obnova kulturne baštine UP Zadar"