Obnova kulturne baštine UP Zadar -  informativna radionica
Obnova kulturne baštine UP Zadar - informativna radionica
Informativna radionica za prijavitelje

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Obnova kulturne baštine urbanog područja Zadar, koja će se održati u utorak, 3. rujna 2019. godine spočetkom u 11:00 sati u Multimedijalnoj dvorani (I. kat), Kneževa palača , na adresi Poljana Šime Budinića 3 u Gradu Zadru.

Molimo sve zainteresirane sudionike da svoj dolazak prijave na e-mail adresu: anamarija.protega@mrrfeu.hr najkasnije do petka, 30. kolovoza 2019. godine.

Obavijest o održavanju informativne radionice objavljena je i na stranicama efondovi.mrrfeu.hr te strukturnifondovi.hr.