Objavljen Poziv za strateški projekt "Implementacija pametnih prometnih rješenja upotrebom novih tehnologija te IKT- Zadar Urban Mobility 4.0 (ZUM 4.0)
Postupak izravne dodjele bespovratnih sredstava.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt "Implementacija pametnih prometnih rješenja upotrebom novih tehnologija te IKT- Zadar Urban Mobility 4.0 (ZUM 4.0)“, KK.07.4.2.24, u sklopu ITU mehanizma u okviru SC 7ii2 „Povećanje broja putnika u javnom prijevozu“ unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. 

 

Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Grad Zadar, OIB: 09933651854.

Prihvatljivi partneri u okviru ovog Poziva su Inovativni Zadar d.o.o., OIB: 33061586626, Liburnija d.o.o., OIB: 03655700167 te Obale i lučice d.o.o., OIB: 92410865062.

 

Više detalja o Pozivu možete pronaći na stranici eFondovi.mrrfeu.hr i strukturnifondovi.hr.