Objavljen poziv za izravnu dodjelu za projekt "Razvoj i implementacija inteligentnog prometnog sustava i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru"
Objavljen poziv za izravnu dodjelu za projekt "Razvoj i implementacija inteligentnog prometnog sustava i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru"
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo poziv za izravnu dodjelu unutar Prioritetne osi 7 "Povezanost i mobilnost" OPKK.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava „Razvoj i implementacija inteligentnog prometnog sustava i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru“, KK.07.4.2.23. 

Poziv je raspisan u okviru ITU mehanizma, unutar specifičnog cilja 7ii2 „Povećanje broja putnika u javnom prijevozu” Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“. 

Više detalja o Pozivu možete pronaći na stranicama eFondovi.mrrfeu.hr i strukturnifondovi.hr