Objavljen poziv na dostavu projektnog prijedloga za strateški projekt "Izgradnja infrastrukture poduzetničke zone Crno"
Objavljen poziv na dostavu projektnog prijedloga za strateški projekt "Izgradnja infrastrukture poduzetničke zone Crno"
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo poziv za izravnu dodjelu unutar Prioritetne osi 3 "Poslovna konkurentnost" OPKK.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava „Izgradnja infrastrukture poduzetničke zone Crno“, KK.03.1.2.22. 

Poziv je raspisan u okviru ITU mehanizma, unutar specifičnog cilja 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva” Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“. 

Više detalja o Pozivu možete pronaći na stranicama eFondovi.mrrfeu.hr i strukturnifondovi.hr