Objavljen poziv na dostavu projektnog prijedloga "Gradnja nove zgrade poduzetničkog inkubatora"
Objavljen poziv na dostavu projektnog prijedloga "Gradnja nove zgrade poduzetničkog inkubatora"
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo poziv za izravnu dodjelu unutar Prioritetne osi 3 "Poslovna konkurentnost" OPKK.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele „Gradnja nove zgrade poduzetničkog inkubatora“, (KK.03.1.2.21), okviru specifičnog cilja 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva” unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ .

Više detalja o Pozivu možete pronaći na stranicama efondovi.hr i strukturni fondovi.hr.