Crtice s otoka
Crtice s otoka
Drugi broj otočkih novina

Crtice s otoka izvorno su bile (i pored ovog projekta nastavljaju biti) jedna od rubrika internet stranice umjetničke organizacije Silba Environment Art, posvećena kratkim zapisima o životu na otoku Silbi nastalima iz nalivpera ljudi koji ondje prebivaju ili ga (redovito) posjećuju, a sudjeluju i u programima SEA-e.

Tema projekta je otočka svakodnevnica. Ali sada, također, u obliku novina, čiji su autori sami stanovnici Silbe i njihovi gosti, koji tijekom sedmodnevnih radionica dobivaju priliku, uz vodstvo priznatih dejlatnika/ca na području medija i dizajna, osmisliti i izraditi suvremene silbenske novine, producirane u potpunosti prema „uradi sam“ principima. Prvi broj rađen je i prezentiran u srpnju 2018. godine, a za izradu drugog broja, u sklopu projekta SOS Silba off season, odabran je travanj 2019. te su se novine radile izvan sezone, kada na Silbi boravi uglavnom lokalno stanovništvo.

Voditelji/ce radionica izrade Crtica s otoka i urednici novina, Natasha Kadin, Bojan Krištofić i Antonela Marušić te grafički urednik, Sven Sorić, zajedno sa svim suradnicima, ušli su u autentične otočke priče te poručju: „Mnogo je razloga da Crtice s otoka #2 uzmete u ruke i polako ih, ali sigurno čitate, kao i da se u njihovu izradu aktivno uključite... Jedno je sigurno: čitamo se ponovo!“

 

Prvi broj besplatno preuzeti ovdje: CRTICE S OTOKA #1

Drugi broj premijerno pred vama: CRTICE S OTOKA #2

Organizator projekta: Umjetnička organizacija SEA Silba Environment Art - uz financijsku podršku Grada Zadra, Ministarstva kulture RH, Zaklade Kultura nova