CONDURA CROATICA GRADU / Program obilježavanja Dana grada Zadra 2020.
CONDURA CROATICA GRADU / Program obilježavanja Dana grada Zadra 2020.

23. 11.

GLAZBA

19:00 Condura Croatica Gradu!

Mješoviti pjevački zbor Condura Croatica

Ivo Nižić, dirigent

Trg Sv. Marije

MPZ Condura Croatica