CONDURA CROATICA GRADU! / Program obilježavanja Dana grada Zadra 2020.
CONDURA CROATICA GRADU! / Program obilježavanja Dana grada Zadra 2020.

23.11. 

GLAZBA

Trg Sv. Marije, 19 h

CONDURA CROATICA GRADU!

Mješoviti pjevački zbor Condura Croatica

Ivo Nižić, dirigent

Organizacija: MPZ Condura Croatica