2. siječnja 2018.

 1. Odluka o davanju u zakup površine za postavu kioska na lokaciji Liburnska obala društvu „Tisak“ d.d.
 2. Zaključak o nastavku suradnje na projektu Centar izvrsnosti za matematiku u 2018. godini
 3. Zaključak o nastavku suradnje na projektu Centar izvrsnosti za fiziku u 2018. godini
 4. Zaključak o nastavku suradnje na projektu Centar izvrsnosti za informatiku u 2018. godini

8. siječnja 2018.

 1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Zadra za 2018. godinu

 9. siječnja 2018.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

10. siječnja 2018.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u restoranu Gladne oči

11. siječnja 2018.

 1. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prijavu projekata/programa s područja socijalne skrbi i zdravstva u 2018. godini
 2. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Zadra za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga iz područja razvitka otoka
 3. Zaključak o usvajanju Provedbenog plana obvezatne dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije te Plana i programa mjera suzbijanja komarca Aedeas albopictus za područje Grada Zadra u 2018. godini
 4. Zaključak o donošenju Plana nabave Grada Zadra za 2018.
 5. Zaključak o sklapanju Ugovora o stručnom nadzoru nad provedbom mjera preventivne i obvezne dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i monitoringu komarca Aedeas albopistus na području Grada Zadra u 2018. godini

12. siječnja 2018.

 1. Odluka o imenovanju MIS administratora i njegovog zamjenika, u projektu ITU mehanizma, za programsko razdoblje 2014.-2020.
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Vajt d.o.o. za konzultantske usluge i usluge savjetovanja i edukacije iz područja odnosa s javnošću za 2018. godinu
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Zadra za 2017. godinu
 4. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Pučkom otvorenom učilištu

15. siječnja 2018.

 1. Odluka o sklapanju novih ugovora s dosadašnjim zakupcima poslovnih prostora kojima ističu ugovori 
 2. Zaključak o isplati pomoći za ublažavanje posljedica elementarne nepogode na području Grada Zadra
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja na terasi caffe barova Kult i Dišpet
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Ministarstvu obrane oružanih snaga RH

16. siječnja 2018.

 1. Obavijest o odabiru ponude društva AB OVO d.o.o. za konzultantske usluge tehničke pomoći pri provedbi projekta Locations
 2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Zadra i upućivanja iste na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

17. siječnja 2018.

 1. Odluka o sklapanju novog ugovora s dosadašnjim zakupcem poslovnog prostora kojem ističe ugovor

18. siječnja 2018.

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Zadra i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake dio čest.zem. 9345/1 k.o. Zadar
 3. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za kat.čest. broj 633/1, 2106/95, 2259/1, 2261/2 i 2262, sve k.o. Diklo
 4. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za kat.čest. broj 1069/2, 1069/3, 1069/4, 1069/6, 1069/9, 1069/10 i 1069/13, sve k.o. Diklo
 5. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretnine koje čine ulicu A. Šenoe, M. Držića, A. Cesarca i T. Ujevića
 6. Zaključak o usvajanju Cjenika najma prostora Koncertnog ureda Zadar te pripadajuće opreme, u Kneževoj palači
 7. Zaključak o sklapanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva nekretnine u vlasništvu općine Polača na Grad Zadar
 8. Zaključak o pokroviteljstvu 3. Kongresa sportskog turizma
 9. Zaključak o subvenciji kamatne OTP banci temeljem odobrenih kredita za malo poduzetništvo
 10. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“
 11. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Ligi protiv raka Zadar

19. siječnja 2018.

 1. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Zadra za 2018. godinu
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata Turističkoj zajednici Grada Zadra
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Društvu prijatelja Hajduka Zadar
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Ross Media Consulting d.o.o.
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Hrvatskom savezu za rijetke bolesti

22. siječnja 2018.

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provođenje nabave usluga stručnog nadzora nad rekonstrukcijom objekta Providurove palače
 2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provođenje nabave usluga stručnog nadzora nad građenjem i opremanjem Bedema zadarskih pobuna

23. siječnja 2018.

 1. Odluka o načinu raspodjele sredstava Proračuna Grada Zadra za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga iz područja zaštite okoliša
 2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provjeru i vrednovanje programa/projekata, prijavljenih natječaj za financiranje iz područja socijalne i psihosocijalne skrbi
 3. Zaključak o izmjeni Zaključka o utvrđivanju visine iznosa za ostvarenje pojedinih prava iz Odluke o socijalnoj skrbi
 4. Zaključak o isplati pomoći za ublažavanje šteta na komunalnoj infrastrukturi od posljedica elementarne nepogode na području Grada Zadra

24. siječnja 2018.

 1. Odluka o objavi javnog poziva radi obavještavanja javnosti o početku evidentiranja nerazvrstane ceste, dijela ulice Franje Petrića
 2. Zaključak o sufinanciranju projekta 11. Festival vjenčanja

25. siječnja 2018.

 1. Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji s društvom „Slobodna Dalmacija“ d.d. za pripremu i objavu priloga mjesečne inventure Gradonačelnika
 2. Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji s društvom „Slobodna Dalmacija“ d.d. za pripremu i objavu priloga komunalni kutak Grada Zadra

26. siječnja 2018.

 1. Zaključak o davanju suglasnosti na cijenu usluge korištenja javnih WC-a
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

29. siječnja 2018.

 1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretnine oznake čest.zem. 1001/5, 1632/1, 1632/2, 1632/3, …. 1646/1, 1647/1 i 1647/2, sve k.o. Crno
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u Hotelu Petrčane

30. siječnja 2018.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u restoranu „Gladne oči“

31. siječnja 2018.

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Investinženjering d.o.o. za konzultantske i usluge savjetovanja u projektu „Zadar baštini“
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Arheolog d.o.o. za nabavu konzervatorsko restauratorskih i arheoloških istražnih radova u Providurovoj palači
 3. Zaključak o financiranju troškova ispitivanja kakvoće mora u Luci Gaženica