1. prosinca 2015.

 1. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude društva Odlagalište sirovina d.o.o. za sanaciju divljih odlagališta otpada
 2. Zaključak o odabiru ponude Zavoda za javno zdravstvo Zadar za usluge praćenja vrste i koncentracija peludi na području grada u 2016. godini
 3. Zaključak o sklapanju ugovora o priključenju na NN elektro mrežu zgrade A3 na Crvenim kućama (socijalni stanovi) s društvom HEP d.o.o., Elektra Zadar
 4. Zaključak o sklapanju ugovora o priključenju na vodovodnu mrežu zgrade A3 na Crvenim kućama (socijalni stanovi) s društvom Vodovod d.o.o. Zadar
 5. Zaključak o pokretanju postupka za otkup zemljišta u obuhvatu proširenja Gradskog groblja u Zadru
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Caritasu Zadarske nadbiskupije

2. prosinca 2015.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi Svjetlo

3. prosinca 2015.

 1. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude društva Stipčević d.o.o. za izvođenje građevinskih radova na uklanjanju ruševina u Gradu Zadru u 2016. godini
 2. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude Sveučilišta u Zagrebu, Arhitektonskog fakulteta, Zavoda za arhitekturu za izradu programa urbanističko - arhitektonskog natječaja za gradsku tržnicu
 3. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude društva Pro automatika d.o.o. za zamjenu radne tvari R22 s alternativnom tvari R 407C u ŠRC Višnjik
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgi i u Ulici Š. K. Benje, Prirodoslovno grafičkoj školi Zadar

4. prosinca 2015.

 1. Odluka o osnivanju Projektnog tima za provedbu projekta izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade OŠ Smiljevac
 2. Odluka o osnivanju Projektnog tima za provedbu projekta izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade OŠ Petra Preradovića
 3. Zaključak o sufinanciranju 9. Festivala vjenčanja, Obrtničkoj komori Zadarske županije, Udruženju obrtnika Zadar
 4. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata Prirodoslovno – grafičkoj školi
 5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Bizzare
 6. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Forum
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Domu za odgoj djece i mladeži Zadar
 8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Osnovnoj školi Voštarnica Zadar

7. prosinca 2015.

 1. Zaključak o odabiru društva Bino Commerce d.o.o. za izvoditelja radova na saniranju poslovnog prostora u ulici Vrata sv. Krševana
 2. Zaključak o odabiru društva Ago Libri d.o.o. za poslove obrade, strukture i unosa podataka za Softver naplate potraživanja unutar zastare (4 godine)
 3. Zaključak o odabiru društva GiN Company d.o.o. za uslugu izrade izmjene i dopune projektne dokumentacije za izgradnju ulice Put Stanova
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u restoranu Gladne oči
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi za unapređenje kulture i života Brodarica

8. prosinca 2015.

 1. Zaključak o raspisivanju natječaja i dodjeli stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja u akademskoj 2015./2016.

10. prosinca 2015.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Osnovnoj školi Bartula Kašića

11. prosinca 2015.

 1. Obavijest o odabiru društva Revizija Štokov d.o.o.za usluge vanjske revizije u sklopu projekta „Coworking Zadar – suradnjom do inovacija“
 2. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čestice zemlje koje čine Riječku i Skradinsku ulicu
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija na području grada Zadra tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana
 4. Zaključak o odobrenju produženog radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada Zadra tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana

14. prosinca 2015.

 1. Odluka o odabiru zajednice ponuditelja PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., DR upravljanje investicij d.o.o., Ires ekologija d.o.o. i Eufondia d.o.o. za izraditelja Master plana održive mobilnosti zadarske regije i Strateške procjene utjecaja na okoliš

15. prosinca 2015.

 1. Obavijest o odabiru društva Konektor d.o.o. za radove postavljanja svjetlovodnog kabela od lokacije: raskrižje Splitske ulice i Domovinskog rata do lokacije Grgura Budislavića 99

16. prosinca 2015.

 1. Obavijest o odabiru društva Nova lux d.o.o. za izradu projekta rekonstrukcije rasvjete povijesne jezgre – 2. Faza
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju garsonjere i jednosobnog stana u zgradi na adresi Ive Senjanina 12a

17. prosinca 2015.

 1. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Međunarodnog natjecanja pjevačkih amaterskih zborova
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake dio čest.zem. 868/2 k.o. Zadar
 3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina oznake čest.zem. 2144/215, 2144/216, 2144/217, 2144/218, 2144/219 i 2144/220 sve k.o. Crno
 4. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake čest.zem. 5804/2 k.o. Zadar

18. prosinca 2015.

 1. Obavijest o odabiru društva Parkour media d.o.o. za uslugu hologramske produkcije glazbeno scenskog nastupa
 2. Zaključak o visini naknade za prometovanje unutar pješačke zone na otoku Silbi

22. prosinca 2015.

 1. Obavijest o odabiru društva Forvm d.o.o. za izvedbu glavnog i izvedbenog projekta Trga svetog Frane sa dijelom ulice Zadarskog mira 1358.
 2. Zaključak o odabiru društva Biklim d.o.o. za izvoditelja radova na instalacijama plina, tople vode, odvodnje i ventilacije dječjeg vrtića Radost, područni vrtić Višnjik
 3. Zaključak o prijenosu sredstava TD „Odvodnja“ d.o.o. za subvencioniranje usluge pražnjenja septičkih jama građanima
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija na terasama caffe barova Kult i Dišpet
 5. Zaključak odobrenju održavanja glazbenih večeri u restoranu Gladne oči

23. prosinca 2015.

 1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretnine koje čine ulice: Put Igrališta, Put Dočića, Put trsine, Put Svetog Bartula, Put Crvene kuće, Vladimira Vidrića, Podgorsku ulicu i ulicu Ivana Matetića Ronjgova

24. prosinca 2015.

 1. Izmjene i dopune Program korištenja sredstava namijenjenih poticanju turističkih manifestacija i promidžbi u 2015. godini
 2. Zaključak o sufinanciranju turističkih manifestacija i promidžbe Turističke zajednice Grada Zadra u 2015. godini

28. prosinca 2015.

 1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu Natječaja za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Grada Zadra za 2015. godinu
 2. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretninu oznake čest.zem. 5162/8 k.o. Zadar

29. prosinca 2015.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Turstičkoj zajednici Grada Zadra
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Forumu, Varoši i Trgu Petra Zoranića, Turstičkoj zajednici Grada Zadra

30. prosinca 2015.

 1. Obavijest o odabiru društva Rene d.o.o. za izvoditelja usluge izrade UPU –a lučkog područja Petrčane, prostorno programske studije sportsko-rekreacijske zone Punta Radman i UPU-a sportsko-rekreacijske zone Punta Radman