More - praćenje kakvoće mora za kupanje na području Grada Zadra

More je jedan od najvažnijih resursa gospodarskog i socijalnog razvoja cijele Republike Hrvatske i nužno je u fokusu imati zaštitu i očuvanje ekoloških karakteristika i prirodnih osobitosti hrvatskog dijela Jadranskog mora. Jedna od tema od posebne važnosti je kakvoća mora za kupanje koja objedinjuje oprečne interese: zaštitu biološke i krajobrazne raznolikosti i korištenje morskih i obalnih dobara.

Od 1989. godine provodi se kontinuirano i sustavno ispitivanje kakvoće mora za kupanje temeljem Programa praćenja kakvoće mora za kupanje u Republici Hrvatskoj, kojeg provodi 7 priobalnih županija. Osnovni ciljevi Programa su: zaštita zdravlja kupača i zdravstveno prosvjećivanje javnosti, gospodarenje plažama u svrhu očuvanja njihovih prirodnih vrijednosti i održive uporabe, praćenje izgradnje kanalizacijskih sustava, te funkcioniranje postojećih, utvrđivanje izvora onečišćenja i njihove sanacije, objavljivanje rezultata kakvoće mora u svrhu turističke promidžbe morskog okoliša RH i  informiranje javnosti. Program se provodi sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) kojom je u hrvatski zakonski okvir uvedena Direktiva EU o upravljanju vodom za kupanje (Directive of the European Parlament and of the Council concerning the management of bathing water quality 2006/7/EC).

Sezona kupanja je razdoblje od 1. lipnja do 15. rujna, te prije svake sezone županija definira točke uzorkovanja, praćenje kakvoće mora se obavlja od 15. svibnja do 30. rujna i to svakih 15 dana. Grad Zadar sudjeluje u navedenom ispitivanju financiranjem ispitivanja kakvoće mora na plažama na području Grada Zadra i obavještavanjem javnosti o rezultatima.

U 2015. godini Grad Zadar je financirao uzorkovanje na 16 plažnih točaka (3 više nego 2014. godine): Punta Bajlo (ZD-1), Arbanasi-škola (ZD-2), Kolovare-hotel (ZD-4), Kolovare-Mulić (ZD-5), Fontana (ZD-3), Jadran (ZD-37), Vitrenjak (ZD-38), Diklovac-jug (ZD-12), Rt Radman-Petrčane (ZD-20), Silba-Šotorišće (ZD-35), Premuda-Krijal (ZD-41), Zapuntel-Šibinjski rt (ZD-40), Brgulje-Brguljski zaljev (ZD-39), Veli Iž-rt Korinjak (ZD-24), Mali Iž-Dolinje (ZD-25) i Rava-uvala Lokvina (ZD-26). 

U 2016. godini je, uz navedenih 16, ugovoreno financiranje uzorkovanja za dodatne 3 plažne točke i to: Puntamika - jug (ZD-7), Kožino-Primorje (ZD-18) i Mali Iž-Uvala Knež (ZD-44).

Pojedinačne ocjene na plažama u Zadarskoj županiji možete pratiti na http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca

Konačno izvješće o kakvoći mora za  kupanje u RH možete pročitati na http://mzoip.hr/doc/izvjesce_o_kakvoci_mora_za_kupanje_u_rh_2014.pdf