PLAN NORMATIVNIH AKTIVNOSTI I PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOSTI ZA 2020. GODINU