Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnosti  za 2022. godinu
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnosti za 2022. godinu

            Na temeljem članka 11. stavka. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) i članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 - pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 - pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Zadra, dana 28. siječnja 2022. godine, d o n o s i     P L A N

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnosti  za 2022. godinu 

I.

 

Naziv Upravnog odjela/

Naziv akta

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti DA/NE

 

Metoda

savjetovanja

 

Okvirni termin provedbe savjetovanja

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša

 

 

 

 

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

na području Grada Zadra

         

         

           da

 

 

Internetsko savjetovanje

 

siječanj – ožujak 2022. godine

 

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada

i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

na području Grada Zadra

 

        

 

           da

 

  

 

 

Internetsko savjetovanje

 

 

lipanj 2022.

 

Odluka o provedbi preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području Grad Zadra

 

       

       

            da

 

 

 

Internetsko savjetovanje

 

 

 

kraj 2022. godine

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

 

 

 

da

 

Internetsko savjetovanje

 

IV. tromjesečje 2022.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

 

 

 

da

 

Internetsko savjetovanje

 

IV. tromjesečje 2022.

Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka

 

 

 

Odluka o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Zadra kod kojih pri održavanju, postoji mogućnost prekoračenja dopuštene razine buke

 

 

 

da

 

 

Internetsko savjetovanje

 

 

II. tromjesečje 2022.

 

 

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

 

 

               da

 

 

Internetsko        savjetovanje

 

 

II. tromjesečje 2022.

Odluka o obavljanju djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica i djelatnosti jednostavnih ugostiteljskih usluga na zemljištu u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba na području Grada Zadra

 

 

 

 

           da

 

 

 

Internetsko savjetovanje

 

 

 

II. tromjesečje 2022.

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2023. godinu

 

 

 

           da

 

 

Internetsko                    savjetovanje

 

 

IV. tromjesečje 2022.

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2022. godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2023. godinu

 

 

 

          da

 

 

Internetsko                    savjetovanje

 

 

IV. tromjesečje 2022.

Odluka o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju za 2023. godinu

 

 

 

          da

 

 

Internetsko                    savjetovanje

 

 

IV. tromjesečje 2022.

II.

Ovaj Plan se objavljuje na internetskoj stranici Grada Zadra

 KLASA: 008-01/21-01/54

URBROJ: 2198/01-2-22-5

Zadar, 28. siječnja 2022.

 

                                                                                                           GRADONAČELNIK   

         

                                                                                                            Branko Dukić, v.r.

 

Vezani dokumenti

Dokument Plan savjetovanja.pdf