Plan normativnih aktivnosti i plan savjetovanja sa zainteresiranom javnosti za 2018. godinu
Plan normativnih aktivnosti i plan savjetovanja sa zainteresiranom javnosti za 2018. godinu
Temeljem članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), objavljujemo:

PLAN NORMATIVNIH AKTIVNOSTI I PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOSTI ZA 2018. GODINU

 

Naziv Upravnog odjela/

Naziv akta

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti

DA/NE

 

 

Metoda

savjetovanja

 

Okvirni termin provedbe savjetovanja

Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak okoliša

 

 

 

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

DA

Internetsko savjetovanje

I.kvartal 2018.

Odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova za vrijeme turističke sezone na području Grada Zadra

 

DA

 

Internetsko savjetovanje

 

I. kvartal 2018.

Odluka o obavljanju djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica i djelatnosti jednostavnih ugostiteljskih usluga na zemljištu fizičkih i pravnih osoba na području Grada Zadra

 

 

DA

 

 

Internetsko savjetovanje

 

 

II.kvartal 2018.

Odluka o autotaksi prijevozu

DA

Internetsko savjetovanje

II.kvartal 2018.

Odluka o lokacijama za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Zadra kod kojih pri održavanju postoji mogućnost prekoračenja dopuštene razine buke

 

 

DA

 

 

Internetsko savjetovanje

 

 

II.kvartal 2018.

Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo

 

 

 

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

 

DA

 

Internetsko savjetovanje

 

I.kvartal 2018.

 

Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za područje Grada Zadra za razdoblje 2018.-2021.

 

DA

 

Internetsko

savjetovanje

 

II.kvartal 2018.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša

 

 

 

Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra za 2018.-2023.

DA

Internetsko

savjetovanje

II.kvartal 2018.

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

DA

Internetsko

savjetovanje

I.kvartal 2018.

Odluka o prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra

 

DA

Internetsko savjetovanje

II.kvartal 2018.

Odluka o reklamiranju na području Grada Zadra

DA

Internetsko savjetovanje

II.kvartal 2018.

Odluka o komunalnoj naknadi

DA

Internetsko savjetovanje

III.kvartal 2018.

Odluka o komunalnom redu

DA

Internetsko savjetovanje

III.kvartal 2018.

Odluka o određivanju i uređenju prometa na području pješačke zone „Poluotok“

DA

Internetsko savjetovanje

II.kvartal 2018.

Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru

DA

Internetsko savjetovanje

III.kvartal 2018.