Plan normativnih aktivnosti i plan savjetovanja sa zainteresiranom javnosti za 2019. godinu